NEWS ALERT

Încasări la buget de peste 102 milioane de lei în cele 6 județe ale Direcției Regionale a Finanțelor Publice Galați

Editor Vrancea24
12:36, 11 august 2017

Referitor la nivelul încasărilor bugetare realizate la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi în luna iulie a anului 2017, Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass Media este în măsură să vă ofere următoarele informaţii:

Gradul de realizare a programului de încasări  transmis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru D.G.R.F.P. Galaţi, în luna iulie 2017, a fost în proporţie de 109,45%, cu o depăşire nominală a acestui program de 102,07 mil. lei. La nivelul celor şase administraţii judeţene ale finanţelor publice împreună cu Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii, aflate în componenţa D.G.R.F.P. Galaţi, totalul încasărilor bugetare se ridică la valoarea de 883,23 milioane lei (109,14% faţă de programul de încasări). Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii a avut cea mai mare creştere a încasărilor faţă de programul stabilit de către ANAF pentru activitatea fiscală, respectiv un procent de 126,64%. Contribuţia activităţii organelor vamale la încasările totale ale D.G.R.F.P. Galaţi pe luna iulie 2017 se cifrează la suma de 298,74 mil. lei, cu un procent de realizare faţă de programul stabilit de 110,40%.

În cadrul activităţii de Inspecţie Fiscală, în luna iulie 2017 au fost efectuate 258 de inspecţii fiscale, din care 175 la persoane juridice şi 83 la persoane fizice. Urmare verificărilor efectuate au fost stabile impozite, taxe și contribuții suplimentare în sumă de 68.892 mii lei (din care 62.876 mii lei la persoane juridice şi 6.016 mii lei la persoane fizice). De asemenea, au fost aplicate 57 amenzi contravenţionale în valoare de 192 mii lei. Referitor la activitatea Serviciului de Inspecţie Economico–Financiară, în luna iulie 2017 au fost efectuate 20 acţiuni de control, urmare cărora au fost constatate diferenţe de natură patrimonială, financiară şi bugetară în sumă totală de 1.158.437 mii lei. De asemenea au fost aplicate 12 amenzi contravenţionale în valoare de 17,5 mii lei.

În cadrul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică, în luna iulie a anului 2017 s-au efectuat 327.984 operaţiuni de încasare, din care 137.388 operaţiuni în numerar şi 190.596 operaţiuni prin virament, concretizate valoric în venituri încasate de 2.089 milioane lei, precum şi 236.086 operaţiuni de plăţi, din care 11.676 operaţiuni în numerar şi 224.410 operaţiuni prin virament, concretizate valoric în plăţi efectuate de 2.830 milioane lei.

Au fost verificate, din punct de vedere al coerenţei şi al corectitudinii, execuţiile bugetare ale celor 1776 de instituţii publice din cadrul regiunii, premergător publicării acestora pe site-ul Ministerului Finantelor Publice la adresa www.transparenta-bugetara.qov.ro, unde se află informaţii despre activitatea financiar-bugetară a tuturor instituţiilor publice din ţară. Se acordă permanent asistenţă tehnică de specialitate tuturor entităţilor publice din raza de arondare, indiferent de subordonare sau de modalitatea de finanţare, în vederea utilizării sistemului naţional de raportare ForExeBug. S-a asigurat coordonarea acţiunilor de elaborare şi executie a bugetelor celor 396 unităţi administrativ teritoriale din regiune, precum şi a instituţiilor subordonate acestora. Sunt elaborate şi furnizate, în mod operativ, situaţii cu privire la derularea execuţiei bugetare, pe structura clasificaţiei bugetare, necesare în procesul decizional, în principal pentru:

–  derularea procesului de colectare a veniturilor bugetare datorate bugetului general consolidat;

– urmărirea execuţiei cheltuielilor bugetare la nivelul fiecărui ordonator de credite şi încadrarea acestora atât în prevederile bugetare cât şi în creditele bugetare deschise şi repartizate;

–  monitorizarea creditelor deschise şi utilizate de către ordonatorii de credite.

Începând cu anul 2016, Trezoreria oferă servicii de încasare prin intermediul cardului bancar de la persoane fizice. În această lună s-au înregistrat 1.366 operaţiuni prin card, valoarea totală a acestor operaţiuni fiind de 1,02 mii lei, reprezentând 8,27% din totalul încasărilor în numerar de la aceşti contribuabili.

În luna iulie 2017, activitatea DRV Galaţi şi a birourilor vamale subordonate, în domeniul supravegherii şi controlului vamal, atât pe componenta fiscală cât şi pe cea nefiscală  s-a desfăşurat în sensul Programelor de Activitate stabilite, astfel au fost întocmite 47 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, valoarea amenzilor aplicate fiind de 106.500 lei. În acelaşi timp au fost reţinute bunuri în vederea confiscării în valoare totală  de 708.090 lei. Referitor la contrabanda de ţigări, în această perioadă au fost confiscate un număr  de 114.060 ţigarete (5.703 pachete) în valoare estimată de 91.248 lei. În cadrul activităţii de control ulterior, inspectorii vamali din cadrul DRV Galaţi au efectuat 14 acţiuni de control ulterior la sediul agenţilor economici iar la nivelul birourilor vamale s-a realizat activitatea de reverificare a declaraţiilor vamale depuse în procedură normală sau simplificată de vămuire şi s-au reverificat un număr de 781 declaraţii vamale. Sumele constatate suplimentar (diferenţe de drepturi vamale, alte taxe) prin titluri de creanţă emise în luna iulie 2017 la nivelul întregii structuri a DRV Galaţi  sunt de 1.826.358 lei.

În domeniul nefiscal al protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală, birourile vamale au reţinut mărfuri pentru efectuarea verificărilor legale în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, întocmind 15 adeverinţe de reţinere bunuri pentru o cantitate totală de 163.290 unităţi de marfă şi cu o valoare estimată de cca 137.076 euro (produse originale). Pe cale de consecinţă, veniturile bugetare realizate la nivelul D.G.R.F.P. Galaţi în luna iulie a anului 2017 au însumat 1.181,97 milioane lei, ceea ce reprezintă o depăşire a planului alocat de către A.N.A.F. cu 102,07 milioane lei. (Serviciul Comunicare al DGRFP Galați)

Citeste si: