NEWS ALERT

Guvernul pregătește ”subvenția pe lână”

Editor Vrancea24
18:34, 18 mai 2017
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat pe site-ul instituției, pentru dezbatere publică, un proiect de Hotărâre de Guvern prin care să se acorde un nou ajutor financiar de minimis crescătorilor de ovine și caprine. Conform inițiatorilor, acești bani vor fi destinați categoriilor de fermieri care primesc cele mai mici subvenții. Este vorba despre o sumă de 36.000 mii lei, bani ce sunt alocați în anul 2017, de la bugetul de stat, pentru producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creșterii ovinelor și caprinelor.
Conform proiectului, schema de ajutor de minimis se acordă crescătorilor de animale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creșterii ovinelor și caprinelor. Beneficiari vor fi:
a) producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, valabil până la data plăţii ajutorului de minimis;
b) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
c) producătorii agricoli persoane juridice.
Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea lânii, beneficiarii care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să dețină o exploataţie înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor, astfel cum e prevăzut în Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
b) să facă dovada comercializării cantității de lână pentru care cere acordarea sprijinului către o entitate autorizată sanitar-veterinar în acest scop.
Conform proiectului de HG, valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 1leu/kg de lână comercializată, pentru schema prevăzută la art.4 alin. (1) în condițiile prevăzute la art. 5. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Citeste si: