FOTO Bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Panciu a fost aprobat

0

Joi, 15 februarie 2018, Consiliul Local Panciu, convocat în ședință extraordinară, a aprobat, cu unanimitate de voturi, Bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Panciu pe anul 2018. Cu același prilej, au fost aprobate și bugetele instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local. Până la aprobare, proiectul de buget a parcurs procedura de transparență decizională impusă de lege. Documentul a fost pus la dispoziția cetățenilor atât pe pagina de internet a instituției, www.primaria-panciu.ro, cât și la sediul Palatului Administrativ, iar pe data de 12 februarie 2018 a fost supus dezbaterii publice.

            În 2018, Bugetul Orașului Panciu a fost repartizat astfel:

  • 24.973,90 mii lei, la partea de venituri:

      – Secțiunea de funcționare: 16.190,70 mii lei

      – Secțiunea de dezvoltare:     8.783,20 mii lei

  • 25.030,93 mii lei, la partea de cheltuieli:

      – Secțiunea de funcționare: 16.223,77 lei

      – Secțiunea de dezvoltare:     8.807,16 mii lei.

Excedentul la Secțiunea de funcționare este de 33,08 mii lei și excedentul la Secțiunea de dezvoltare este de 23,96 mii lei. „Bugetul pe 2018 ne va permite să ne desfășurăm activitatea în condiții optime. În același timp, vom putea continua programul de investiții început în 2017 și vom iniția proiecte noi, pentru care vom accesa fonduri europene în cadrul POR 2014-2020“, a declarat primarul Iulian Nica.

Edilul-șef a reamintit că, în forma aprobată, bugetul local pe anul în curs va permite funcționarea în parametri normali a tuturor serviciilor din administrație, desfășurarea activităților social-culturale, religioase și sportive, dar și a activităților obligatorii anuale – deratizare, dezinsecție, dezinfecție, deszăpezire, protecție civilă. „În bugetul pe 2018, am prevăzut, la partea de funcționare, bani pentru Liceul Teoretic «Ioan Slavici» și pentru Liceul Tehnologic «Al. I. Cuza», dar și pentru Spitalul Orășenesc. Totodată, prin bugetul local, va fi sprijinit, în continuare, transportul școlar. La sfârșitul anului trecut, am reușit să achităm, în integralitate, facturile restante la electricitate. Din acest motiv, am prevăzut în bugetul pe 2018 sumele necesare pentru plata la termen, în fiecare lună, a iluminatului public și a consumului de energie electrică de la instituțiile publice. De asemenea, am prevăzut și bani pentru energia termică de la instituțiile publice, pentru lucrările desfășurate prin intermediul SC DUSPI PANCIU – curățenie pe domeniul public, întreținerea mobilierului urban, a parcurilor și a zonelor verzi, colectarea și transportul deșeurilor menajere și a celor provenite din alte surse“, a precizat primarul Iulian Nica.

În bugetul pe 2018 au fost prevăzute fonduri pentru plata utilităților la cele două tronsoane de locuințe sociale care se construiesc pe Aleea Independenței nr. 6 – 8, în spatele Stației de Pompieri Panciu. De asemenea, pentru 2018 a fost prevăzută și continuarea extinderii rețelei de gaze naturale, atât în zona urbană, cât și spre cartierele aparținătoare orașului Panciu. „Vom avea și investiții noi, care vor fi susținute exclusiv de bugetul local, din economiile pe care ne propunem să le facem în acest an. Mă refer la reparații capitale, împrejmuiri, alei și parcări la Spital, modernizarea drumurilor, a căilor de acces  și refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor la Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice «Sf. Ioan» Panciu și modernizarea drumurilor de interes local din cartierul Dumbrava – străzile Maior Tulea și Muncii“, a adăugat Iulian Nica.

Nu în ultimul rând, în buget au fost incluse și fonduri pentru întocmirea studiilor de fezabilitate și scrierii de proiecte ce vor fi depuse la finanțare, până la sfârșitul lunii februarie, în cadrul POR 2014-2020. Este vorba despre următoarele obiective de investiții: Modernizarea și dotarea Grădinței Nr. 1 Panciu, în cadrul proiectului Educație timpurie – Proiect pentru modernizarea și dotarea infrastructurii de educație preșcolară din orașul Panciu; Educație și formare – Proiect pentru extinderea și dotarea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu din orașul Panciu; Panciu Profesional – Proiect pentru modernizarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Al. I. Cuza Panciu; CASA PITICILOR – Proiect pentru modernizarea și dotarea infrastructurii de educație antepreșcolară din orașul Panciu; Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal din orașul Panciu.

Biroul de Presă al Primăriei Orașului Panciu