NEWS ALERT

ENET primește cererile pentru ajutorul de încălzire

Catalin Stancu
11:32, 13 octombrie 2017

SC ENET SA Focşani aduce în atenţia consumatorilor săi că, începând cu data de 16 octombrie 2017, primește cererile/declarații pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței conform OUG 70/2011.
Cererile/declarații pe propria răspundere se primesc, completate, până pe data de 20 noiembrie 2017, inclusiv, pentru a beneficia de ajutor începând cu luna noiembrie 2017.
Pentru cererile depuse după această dată, dreptul de ajutor se va acorda începând cu luna decembrie 2017. (comunicat SC ENET SA Focșani)

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI SOCIAL

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă si alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

 

Bunuri mobile*
1 Autoturism/autoturisme si/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare
   1         Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale si/sau păsări
   1         Suprafete de teren, animale si păsări a căror valoare netă de productie anuală depăseste suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

 

CONFORM ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR.70/2011 ŞI HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI NR. 287/2011 COMPENSAREA PROCENTUALĂ APLICATĂ LA CONTRAVALOAREA ENERGIEI TERMICE CONSUMATE LUNAR DE CONSUMATORUL VULNERABIL ESTE DE:

 

      PERSOANĂ SINGURĂ                                     FAMILIE                                                                                                

 

Tranşe venit Procent   Tranşe venit Procent
până la 155 lei 100%   până la 155 lei 93%
între 155,1 lei şi 210 lei 96%   între 155,1 lei şi 210 lei 86%
între 210,1 lei şi 260 lei 90%   între 210,1 lei şi 260 lei 80%
între 260,1 lei şi 310 lei 83%   între 260,1 lei şi 310 lei 73%
între 310,1 lei şi 355 lei 76%   între 310,1 lei şi 355 lei 66%
între 355,1 lei şi 425 lei 70%   între 355,1 lei şi 425 lei 60%
între 425,1 lei şi 480 lei 62%   între 425,1 lei şi 480 lei 52%
între 480,1 lei şi 540 lei 56%   între 480,1 lei şi 540 lei 46%
între 540,1 lei şi 615 lei 50%   între 540,1 lei şi 615 lei 40%
între 615,1 lei şi 786 lei 43%   între 615,1 lei şi 786 lei 33%
între 786,1 lei şi 1082 lei 39%   Între 786,1 lei şi 840 lei 27%
între 1082,1 lei şi 1300 lei 30%   între 840,1 lei şi 900 lei 20%
      între 900,1 lei şi 1000 lei 15%

 

Cererile – declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutoarelor de încălzire pentru locuinţă vor fi însoţite de acte doveditoare privind componenţa familiei, veniturile nete lunare ale acestora, precum şi acte privind locuinţa sau bunurile deţinute de solicitanţi.

  • Prin acte doveditoare privind componenţa familiei se înţeleg buletine de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie.
  • Referitor la actele doveditoare privind veniturile nete ale persoanelor acestea sunt menţionate expres în formularul de cerere, la capitolul 5.
  • Prin acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de solicitanţi se înţelege actul de proprietate, contractul de închiriere, de comodat – legalizat, alte documente ce atestă forma de deţinere/utilizare a locuinţei. Pentru situaţiile în care părinţii s-au mutat, iar copii locuiesc fără acte în casa părintească – împuternicire din partea proprietarilor de drept.

 

Citeste si: